Formaattimuunnosesimerkit / Conversion exampless

Tämä on esimerkkidemo XML-muunnoksesta GlamWikiToolsettiä varten. Tarkoituksena on näyttää käytännössä mitä muunnoksen tekoon tarvitaan. Seuraavat demot on tehty:

This is a demo for XML transformation needed for GWToolset. The aim is to show that XML conversions needed are relatively simple and that in order to use GWToolset the organisation does not have to have an army of IT-engineers. Following demos are available:

Vaatimukset / Requirements

Sovellus toimii täysin käyttäjän selaimessa. Varsinainen XML-muunnos tapahtuu Saxon-CE -nimisen Javascript-kirjaston avulla.

Mitä konversio tekee? / What happens in the conversion?

Tiedostot / Files

XSLT-tiedosto / XSLT file: xsl/simberg_clean.xsl
Metadatanäyte / Metadata sample xml/simberg_sample.xml
Koko sivusto / whole page: simberg2GWToolset.zipl

Lisätietoja / Contact

http://opendimension.blogspot.fi/2014/09/simberg-open-data-ja-glamwikitoolset.html

Ari Häyrinen (ari.hayrinen@gmail.com) Wikimedia Suomi/Finland 2014

Alkuperäinen XML / Original XMLMuunnos / Transform

Kuvien sijainti (URL + loppukeno) / Image server URL: